Truck

Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 Tamadun

Hello para pembaca! Bagi pelajar-pelajar tingkatan 5, sejarah adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari. Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 adalah antara yang perlu difahami oleh para pelajar. Bab pertama ini membincangkan tentang tamadun awal manusia dan pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara. Asal-Usul Tamadun Awal Manusia Tamadun awal manusia …