Nota Padat Sejarah Tingkatan 4 SPM, Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Berikut adalah artikel maklumat Nota Padat Sejarah Tingkatan 4, Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia yang merangkumi prasejarah, zaman neolitik, dan zaman logam.

Prasejarah Prasejarah merujuk kepada tempoh sejarah manusia sebelum penemuan penulisan dan penggunaan logam. Prasejarah boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Peringkat Paleolitik bermula sekitar 2.5 juta tahun dahulu dan berakhir sekitar 10,000 tahun dahulu. Manusia pada peringkat ini hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka hidup secara nomadik dan menggunakan alat buatan tangan seperti batu untuk memburu dan memproses makanan. Peringkat Mesolitik bermula sekitar 10,000 tahun dahulu dan berakhir sekitar 5,000 tahun dahulu. Manusia pada peringkat ini mula mengenalpasti tumbuhan dan haiwan yang boleh dijinakkan dan dibudidayakan. Mereka juga mula menggunakan alat yang lebih maju seperti lembing, anak panah dan jaring. Peringkat Neolitik bermula sekitar 5,000 tahun dahulu dan berakhir sekitar 2,500 tahun dahulu. Manusia pada peringkat ini mula membina pemukiman tetap dan berladang. Mereka juga mula mengenalpasti teknologi seperti logam, pengilangan bijih dan tenunan.

Zaman Neolitik

Zaman Neolitik merujuk kepada tempoh dalam sejarah manusia apabila manusia mula mengenalpasti teknologi dan kebudayaan seperti bercucuk tanam, berternak, dan berdagang. Zaman Neolitik bermula sekitar 5,000 tahun dahulu dan berakhir sekitar 2,500 tahun dahulu. Pada zaman ini, manusia mula membangunkan masyarakat yang lebih kompleks dengan sistem politik, ekonomi dan sosial yang tersusun. Teknologi pertanian seperti penyiraman tanaman, sistem pengairan dan pengolahan tanah mula berkembang. Selain itu, manusia juga mula mengenalpasti cara-cara untuk membuat peralatan dan senjata menggunakan batu, kayu dan tulang. Mereka juga mula membina rumah yang lebih kompleks seperti rumah berbilik, berlantai dan beratap. Pada zaman ini, manusia mula membina kota-kota dan mengembangkan sistem perdagangan dan pertukaran.

Zaman Logam

Zaman Logam merujuk kepada tempoh dalam sejarah manusia apabila manusia mula mengenalpasti teknologi dan kebudayaan pengilangan logam. Zaman Logam bermula sekitar 2,500 tahun dahulu dan berakhir pada kurun ke-16 Masihi. Pada zaman ini, manusia mula menggunakan logam seperti tembaga, perunggu dan besi untuk membuat alat dan senjata. Teknologi pembuatan logam ini mula berkembang di Asia Barat dan menyebar ke seluruh dunia

Makna Tamadun

Tamadun berasal dari bahasa Arab “tamaddun” yang bermakna kemajuan, perkembangan atau kebudayaan. Secara umum, tamadun merujuk kepada satu sistem kehidupan manusia yang berkembang meliputi aspek kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, agama, dan sains.

Tamadun manusia bermula sejak zaman purba dan berkembang dengan pesat dalam pelbagai era dan zaman. Setiap tamadun mempunyai keunikannya tersendiri dan memperlihatkan kemajuan atau kejatuhan mengikut masa dan tempat.

Ciri-ciri Tamadun

Terdapat beberapa ciri-ciri tamadun yang dapat dikenal pasti. Antara ciri-ciri tamadun adalah seperti berikut:

Ciri-ciri Tamadun Keterangan
Mempunyai sistem tulisan Tamadun yang maju mempunyai sistem tulisan yang berkembang. Sistem tulisan memudahkan penyimpanan, pemindahan dan penyebaran maklumat serta ilmu pengetahuan.
Peningkatan teknologi Tamadun yang maju mempunyai peningkatan teknologi yang dapat memudahkan aktiviti manusia. Contoh teknologi seperti roda, perkapalan, dan pesawat terbang.
Pemerintahan yang teratur Tamadun yang maju mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan efektif. Sistem pemerintahan yang teratur dapat memastikan kestabilan sosial dan politik.
Peningkatan dalam sains dan matematik Tamadun yang maju mempunyai peningkatan dalam sains dan matematik yang berkembang. Peningkatan ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru dan memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Memiliki seni dan kebudayaan yang kaya Tamadun yang maju mempunyai seni dan kebudayaan yang kaya dan pelbagai. Seni dan kebudayaan ini memperlihatkan identiti, kreativiti, dan pencapaian manusia dalam aspek kebudayaan.

Contoh-contoh Tamadun

Berikut ini adalah beberapa contoh tamadun yang terkenal dalam sejarah manusia:

  1. Tamadun Mesir Kuno – Tamadun yang bermula sejak 3100 SM di lembah sungai Nil. Terkenal dengan piramidanya, sistem tulisan hieroglif, dan kecemerlangan dalam seni, sains, dan matematik.
  2. Tamadun Greek Kuno – Tamadun yang bermula sejak abad ke-8 SM di semenanjung Balkan. Terkenal dengan filsafat, teater, seni lukis, dan arsitektur.
  3. Tamadun Roman – Tamadun yang bermula sejak abad ke-8 SM di Italia. Terkenal dengan pemerintahan yang kuat, jalan raya, akueduk, dan seni arsitektur.
  4. Tamadun India Purba – Tamadun yang bermula sejak 2500 SM di lembah sungai Indus. Terkenal dengan sistem kasta dan agama Hindu. Memiliki seni arca yang indah dan maju.
  5. Tamadun China Purba – Tamadun yang bermula sejak 2000 SM di lembah sungai Kuning. Terkenal dengan penemuan kertas, kompas, dan tembikar. Memiliki seni kaligrafi yang indah.
  6. Tamadun Islam – Tamadun yang bermula sejak abad ke-7 M di Arab Saudi. Terkenal dengan agama Islam dan Al-Quran. Memiliki sistem pemerintahan berdasarkan syariah dan seni bina yang indah.
  7. Tamadun Maya – Tamadun yang bermula sejak abad ke-3 SM di Mesoamerika. Terkenal dengan piramida, kalender, dan sistem tulisan hieroglif.
  8. Tamadun Inca – Tamadun yang bermula sejak abad ke-13 di Andes. Terkenal dengan sistem jalan raya dan teras pertanian yang canggih.

Setiap tamadun memiliki sejarah dan perkembangannya sendiri, dan memberikan sumbangan besar terhadap kebudayaan dan pemikiran manusia.

Contoh pembentukan tamadun manusia sejarah ting. 4

Zaman Pra Sejarah Zaman Kuno Zaman Pertengahan Zaman Moden
Manusia hidup sebagai pemburu-pengumpul Pertanian muncul di lembah sungai seperti Mesir dan Tigris-Euphrates Kemunculan agama seperti Kristian, Islam dan Budaya Perkembangan teknologi dan globalisasi
Penemuan api dan perkakasan batu Bangsa Mesir dan Greece membangunkan sains dan peradaban Munculnya empayar seperti Empayar Rom, China, dan Mongol Revolusi Industri dan Perkembangan sains dan teknologi
Munculnya bahasa dan sistem tulisan Bangsa Rom mempengaruhi seni, undang-undang dan sistem politik Perdagangan antarabangsa berkembang dengan pesat Era digital dan kemunculan internet

Nota: Proses pembentukan tamadun adalah suatu proses yang kompleks dan tidak boleh diringkaskan hanya dalam beberapa perkara sahaja. Oleh itu, jadual di atas hanyalah contoh yang ringkas dan tidak lengkap.