Senarai Kelayakan dan Syarat Permohonan ke IPTA untuk Lepasan SPM

Tentang Syarat Masuk Universiti Lepasan SPM

  1. Mendapat keputusan SPM yang memenuhi kelayakan kejuruteraan, sains, seni, atau subjek yang berkaitan dengan program yang dipilih.

Ini bermakna calon lepasan SPM perlu memperoleh keputusan SPM yang memenuhi syarat kelayakan untuk program pengajian yang dipilih, seperti kejuruteraan, sains, seni, atau subjek-subjek lain yang berkaitan. Setiap program pengajian mempunyai keperluan tersendiri dalam hal ini, dan calon perlu memastikan bahawa mereka memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.

  1. Memenuhi keperluan kelayakan umur yang ditetapkan oleh universiti dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Syarat umur untuk memasuki universiti berbeza-beza mengikut program dan universiti. Kementerian Pendidikan Malaysia juga menetapkan syarat umur minimum untuk mendaftar ke universiti. Calon perlu memastikan bahawa mereka memenuhi syarat umur yang ditetapkan oleh universiti dan Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum membuat permohonan.

  1. Menunjukkan bukti kebolehannya untuk mengikuti program yang dipilih melalui keputusan SPM, peperiksaan yang dinyatakan setaraf, atau program persediaan yang ditawarkan oleh universiti.

Calon perlu menunjukkan bukti bahawa mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi untuk mengikuti program yang dipilih. Ini boleh dibuktikan melalui keputusan SPM, peperiksaan yang setaraf, atau program persediaan yang ditawarkan oleh universiti sebelum memasuki program pengajian.

  1. Memenuhi keperluan kecemerlangan akademik dan aktiviti ko-kurikulum yang ditetapkan oleh universiti.

Kecemerlangan akademik dan aktiviti ko-kurikulum menjadi faktor penting dalam menilai kebolehan calon untuk mengikuti program pengajian. Universiti menetapkan keperluan kelayakan akademik dan ko-kurikulum yang berbeza-beza, dan calon perlu memastikan bahawa mereka memenuhi keperluan tersebut.

  1. Melengkapkan permohonan masuk universiti melalui sistem permohonan dalam talian, termasuk penghantaran dokumen dan bayaran yuran permohonan.

Calon perlu menghantar permohonan masuk ke universiti yang dipilih melalui sistem permohonan dalam talian dan memastikan dokumen yang diperlukan telah dihantar bersama-sama dengan bayaran yuran permohonan yang dikenakan.

  1. Lulus temuduga atau ujian yang diperlukan oleh universiti untuk mengesahkan kebolehan akademik dan kemahiran berkomunikasi pelajar.

Universiti boleh menetapkan ujian atau temuduga untuk mengesahkan kebolehan akademik dan kemahiran berkomunikasi calon pelajar. Calon perlu lulus ujian atau temuduga ini untuk dapat diterima ke dalam program pengajian.